Back to bug 58647

Who When What Removed Added
vincent.dondain 2017-08-08 23:23:29 UTC CC vincent.dondain
Status NEW NEEDINFO
alex.soto 2017-09-13 16:10:17 UTC Status NEEDINFO RESOLVED
CC alex.soto
Resolution --- NOT_REPRODUCIBLE

Back to bug 58647