Back to bug 12576

Who When What Removed Added
sebastien 2013-06-06 15:21:45 UTC Status NEW NEEDINFO
sebastien 2013-06-07 08:41:14 UTC CC duncan.mak
kumpera 2013-06-07 13:42:32 UTC Status NEEDINFO RESOLVED
CC kumpera
Resolution --- FIXED

Back to bug 12576